Yeni insan hakları!

Elon Musk’la birlikte zihnimizi elektronik cihazlara bağlamak ve bu yolla sonsuz hafızaya ve düşünme gücüne bağlı olma fikri gitgide yaygınlaşmaya başladı. Bundan endişe duyan bazı bilim insanları 4 yeni insan hakkı önerdi.

  1. Bilişsel özgürlük hakkı: Bireyler beyin bilgisayar arayüzü teknolojilerini kullanma ya da kullanmama kararı vermekte özgürdür. Kimse bu teknolojileri kullanmaya zorlanamaz ya da kullanmaktan alıkonamaz.
  2. Zihinsel mahremiyet hakkı: Hiç kimse, durum ne olursa olsun, beynine bağlı cihazlar tarafından toplanan verileri paylaşmak zorunda değildir. Düşünceler kişinin özel mülkiyetidir ve paylaşmaya zorlanamazlar.
  3. Zihinsel bütünlük hakkı: Bir bireyin zihnine izinsiz erişim ile müdahale etmek, hacklemek ve bu yolla zihinsel faaliyetlerine erişmek ya da anılarını silmek suçtur.
  4. Psikolojik devamlılık hakkı: Kişinin psikolojik durumu, alacağı kararlar ya da belirli bir konudaki düşüncesi dışarıdan müdahale ile değiştirilemez.

 

 

Kaynak

One thought on “Yeni insan hakları!

  1. Öğrenebilen ve karar veren robotların da devreye girmesi sanırım çok geçmeden robot hakları ve robot-insan arası hukukun düzenlenmesi gibi konular da gündeme getirecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *